MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 13. června 2002, č. j. 21 278/2002 – 23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3452L Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce

Studijní obor:

34-52-L/001

 

Tiskař na polygrafických strojích

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku