MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. 7. 2000, čj. 35 459/1999-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3651H Dlaždič, dlaždičské práce

Učební obor:

36-51-H/002

 

Dlaždič

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku