MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 31. května 2001, čj. 18 751/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3654H Kameník, kamenické práce

Učební obor:

36-54-H/001 (36-72-2/00)

 

Kameník

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku