MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 21. 7. 2000, čj. 20 330/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3662E Sklenář, sklenářské práce

Učební obor:

36-62-E/503 (36-97-0/04)

 

Sklenářské práce

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku