MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 21. 7. 2000, čj. 20 330/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3667E Zedník, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-E/507 (36-97-0/05)

 

Dělník technických služeb

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku