MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 19. června 2000, č.j. 20 207/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3741L Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Studijní obor:

37-41-L/503 (37-57-4)

 

Dopravní provoz

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium

Studium absolventů tříletých učebních oborů