MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 20. února 2004, čj. 32 806/03-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3941M Technický interdisciplinární

Studijní obor:

39-41-L/001

 

Autotronik

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku