MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 9.7.1996, čj. 22 366/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem
pro Střední odborné učiliště v Třeboni

 

 

Kmenový obor:

4141L Obecné zemědělství

Studijní obor:

41-41-L/504 (45-12-4/01)

 

Zemědělství - rybářství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

pro absolventy tříletých učebních oborů