Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 11.6.1992,  čj. 19 118/92-21 s platností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem.

a

Dodatek schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 16. července 2002, čj. 22 320/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25.6.1996, čj. 22 368/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

4145L Zemědělská a lesnická technika

Studijní obor:

41-45-L/505 (45-26-4)

 

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů