Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky
dne 16. 8. 1989, čj. 11897/89-212 s platností od 1. září 1990 počínaje 1. ročníkem, 

a

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 17. 4. 1990, čj. 15 271/90-21 a dne 31. 5. 1991 čj. 17 981/91-21  s platností od 1. září 1991

a

dne 9. 7. 1996, čj. 22 367/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

4146L Lesní hospodářství

Studijní obor:

41-46-L/502 (45-21-4,6)

 

Lesní hospodářství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů