MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 21. 9. 2000, čj. 27 567/2000-23 s platností od 1. září 2001

pro Soukromé SOU včelařské, s.r.o., Nasavrky, Slatiňanská 135

 

 

Kmenový obor:

4151H Zemědělec

Učební obor:

41-51-H/013

 

Včelař, včelařka

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

učební obor s upravenou délkou studia