MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 28. 5. 1999, čj. 22 479-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

4153E Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-E/501 (45-27-0)

 

Rybářská výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

učební obor učilišť