MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 32 194/2004-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

Kmenový obor:

5341H Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-J/004

 

Zubní instrumentářka

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku