MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 17.12.2003,  čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

5341M Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-M/007

 

Zdravotnický asistent

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku