MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 32 190/2004-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

Kmenový obor:

5341M Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-M/008

 

Nutriční asistent

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku