MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 20388/96-23 ze dne 27. 5. 1996,

v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, s účinností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem.

 

Kmenový obor:

5341N Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-N/007 (53-58-7)

 

Diplomovaná dentální hygienistka

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Vyšší odborné studium