MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 32 191/2004-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

5343M Laborant ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-43-M/005

 

Laboratorní asistent

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku