MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 15. února 1996, č.j. 14 605/96-23 s platností od l. září 1996 počínaje l. ročníkem

 

Kmenový obor:

6341M Ekonomika podnikání

Studijní obor:

63-41-M/006 (63-30-6)

 

Obchodně podnikatelská činnost

 

Charakteristika oboru        Učební plán