MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 7. dubna 1993, čj. 14 773/93-23 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem
 

dne 10.5.1996, čj. 19 350/96-23 pro denní studium, č.j. 19 351/96-23 pro večerní  studium,

 č.j. 19 352/96-23 pro dálkové studium s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6541L Gastronomie

Studijobor:

65-41-L/501 (63-21-6)  Společné stravování

65-41-L/504 (64-21-4)  Společné stravování

 

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů SOU