MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. 5. 2003, č. j. 20 737/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

6551H Kuchař-číšník, práce ve společném stravování

Učební obor:

65-51-H/002 (64-58-2/00)

 

Kuchař - číšník pro pohostinství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní, dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku