MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 23. srpna 1996, č.j. 25 616/96-23, s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

Kmenový obor:

6642L Propagace

Studijní obor:

66-42-L/503 (6462400)

 

Propagace    

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán