MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

dne 6. srpna 1996, čj. 25 547/96-23 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6643M Knihkupectví

Studijní obor:

66-43-M/001 (63-29-6)

 

Knihkupectví

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán