Vuos.gif (2502 bytes)

UČEBNÍ DOKUMENTY

Vzdělávací programy


Kód KKOV Název vzdělávacího programu
 7241M002  Metody a technika informační práce
 7241M001  Knihovnické a informační systémy a služby