MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 26. srpna 1998, čj. 18 070/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

7241M Informační služby, knihovnictví

Studijní obor:

72-41-M/001 (72-37-6)

 

Knihovnické a informační systémy a služby

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy