MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. července 1999, č.j. 24 959/99-23 s platností od 1. září 1999


Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/001 (39-97-5)

 

Technické lyceum

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium