MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
25. července 2000, č.j. 23 267/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor:

82-41-M/018 (82-34-6/0l)

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství

 

82-41-M/036 (82-34-6/02)

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení

 

82-41-M/037 (82-34-6/03)

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky

 

82-41-M/038 (82-34-6/04)

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku