MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 25. července 2000, č.j. 23 276/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

 

Kmenový obor:

8242M Konzervátorství a restaurátorství

Studijní obor:

82-42-M/002 (82-48-6/01)

 

Kamenosochařství-restaurování a konzervování kamene

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku