MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 27.10.1988, čj. 15 806/88-212 s platností od 1. září 1989 počínaje 1. ročníkem

a

 Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 30. května 2000, čj. 19 637/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/008 (85-72-2)

 

Ruční krajkářka

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku