MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 22. 7. 2003, č. j. 22 483/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/012

 

Umělecký rytec

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku