MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 19. července 2001, čj. 21650/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/017 (85-09-4/01)

Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování

82-51-L/018 (85-09-4/02)

Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí

82-51-L/019 (85-09-4/03)

Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže

82-51-L/020 (85-09-4/04)

Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla

 

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku