MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 15. 7. 1996, č.j. 23 686/96-25 s platností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Studijní obor:

82-51-L/501 (85-01-4)

 

Umělecké řemeslné práce

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a večerní studium absolventů tříletých učebních oborů