MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 14. srpna 2002, č.j. 24 826/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

1602M Průmyslová ekologie

Studijní obor:

16-02-M/001

 

Průmyslová ekologie


 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku