Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. 5. 1990, čj. 17 088/90-21 s účinností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2142M  Těžba a zpracování surovin

Studijní obor:

21-42-M/001 (21-44-6)

 

Těžba a zpracování kamene

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy