MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. června 1997, č.j. 22 505/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2143L Hutní výroba a druhovýroba

Studijní obor:

21-43-L/001 (22-62-4/00)

 

Hutník operátor

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium