MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. června 1997 č.j. 22 506/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

2143M Hutní výroba a druhovýroba

Studijní obor:

21-43-M/001 (22-35-6)

 

HutnictvíCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium