Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 26. 6. 1995, č.j. 18 509/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2143M Hutní výroba a druhovýroba

Studijní obor:

21-43-M/002 (22-36-6)

 

Řízení a kontrola výroby

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku