Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 5. srpna 2004, čj. 23 864/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2144M Slévárenská výroba

Studijní obor:

21-44-M/001 (22-34-6)

 

Slévárenství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku