MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. října 1997, č.j. 33 205/97-72 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2151E Horník, hornické práce

Učební obor:

21-51-E/001 (21-73-0)

 

Vrtné a pilotážní práce

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium