MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 26. dubna 2002, č.j. 18 205/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2153H Modelář, modelářské práce

Studijní obor:

21-53-H/001 (24-36-2)

 

Modelář

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium