MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 17. srpna 2004, č.j. 23 863/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2343L Strojírenská výroba

Studijní obor:

23-43-L/506

 

Provozní technika

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů