MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.12. 1995 čj. 27 590/95-23 s platností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2343L Strojírenská výroba

Studijní obor:

23-43-L/507 (24-18-6)

 

Provozní technika

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán