MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. prosince 2001, čj. 29 459/01-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2344L Montáž strojů a zařízení

Studijní obor:

23-44-L/001

 

Mechanik strojů a zařízení

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán