MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. 8. 2000, čj. 26 257/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/001

 

Mechanik seřizovač

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán