MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 31. května 2004, čj. 19 446/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/004

 

Mechanik seřizovač - mechatronik

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku