MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 1. září 2003, č. j. 25 780/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/005

 

Mechanik číslicově řízených strojů

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku