MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 25. července 2002, čj. 23 661/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/009

 

Letecký mechanik

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku