Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 19. 8. 1994, čj. 21 300/94-23 s účinností od 1. září 1994 počínaje prvním ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/514  (37-44-6/01)

 

Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium absolventů tříletých učebních oborů