MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 27. února 2003, č. j. 14 229/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2345M Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-M/003

 

Strojník požární techniky

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku