MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 24. srpna 2001, č.j. 23 654/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

2345M Servis a opravy strojů na zařízení

Studijní obor:

23-45-M/004

 

Silniční doprava

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán