MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. května 2002, čj. 18 207/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

2361H Lakýrník, lakýrnické práce

Učební obor:

23-61-H/001

 

Lakýrník

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku